MUA HÀNG: Hà Nội : 024- 8586.8587 - 8589.4399 Hotline: 0934736666 / 0914601111 
Sài Gòn : 024 39996556 - 39903784 Hotline : 0946725555 / 0947547777
Kỹ thuật Hotline Toàn quốc: 0902.262.230 - 093.608.1815